Low Moisture Whole Milk Mozzarella Finely Shredded, 8 oz. Bag

Low Moisture
Whole Milk Mozzarella Finely Shredded, 8 oz. Bag

UPC: 7104006379 Pack Size: 12/8 oz. Shelf Life: 120 Days