Smoked Whole Milk Low Moisture Mozzarella, 6 lb.

Smoked Whole Milk Low Moisture
Mozzarella, 6 lb.

UPC: 7104007441 Pack Size: 2/6 lb. Shelf Life: 120 Days